Date cu caracter personal

Alexandru Codreanu » Date cu caracter personal

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

I.         Reguli generaleData Protection
 1. În conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date si ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările si completările ulterioare, operatorul NOGRAVITY CLUB S.R.L., o societate constituită și funcționând în conformitate cu legea română, cu sediul social în Bucureşti, sectorul 1, str. Căderea Bastiliei nr. 22, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/13104/2003, cod unic de înregistrare 15780249, având ca activitate principală furnizarea servicii de aventură și escaladă indoor pentru copii („Operatorul”), vă aduce la cunoștință prelucrarea datelor cu caracter personal conform celor de mai jos.
 2. Operatorul este înregistrat în Registrul General de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal cu numărul 36886.
 3. Prelucrarea datelor se realizează prin mijloace automate și neautomate, cu respectarea cerințelor legale si în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.
 4. Activitatea desfășurată de Operator este în conformitate cu legislația aplicabilă referitoare la protecția siguranței datelor și la securitatea acestora.
II.       Categorii de persoane vizate
 1. Operatorul prelucrează datele cu caracter personal indicate în secțiunea III de mai jos, ale următoarelor categorii de persoane fizice:
  1. Reprezentanții legali ai minorilor care beneficiază de serviciile Operatorului;
  2. Minorii care beneficiază de serviciile Operatorului.
III.      Date prelucrate
 1. Pentru persoanele prevăzute la paragraful a), categoriile de date prelucrate sunt următoarele: a) nume şi prenume; b) data nașterii; c) sexul; d) adresa de corespondență; e) adresa de e-mail; f) număr de telefon; g) semnătura.
 2. Pentru persoanele prevăzute la paragraful b), categoriile de date prelucrate sunt următoarele: a) nume şi prenume; b) sexul;c) data nașterii; d) adresa de corespondență; e) adresa de e-mail; f) număr de telefon; g) unitatea de învățământ; h) obișnuințe/preferințe/comportament; i) date privind starea de sănătate, cum ar fi restricții alimentare, antecedente medicale majore, nivel de fitness.
IV.     Scopul și durata prelucrării
 1. În vederea stabilirii relației contractuale dintre dumneavoastră și Operator, sunteţi invitat să ne furnizați date personale despre dumneavoastră şi minorii care beneficiază de serviciile Operatorului, conform secțiunii III de mai sus.
 2. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Operator:
  1. În principal, pentru prestarea serviciilor Operatorului, în mod adaptat pentru fiecare client al Operatorului sau membru al Clubului NoGravity și pentru emiterea cardului de membru NoGravity;
  2. În secundar, în scop de reclamă, marketing și publicitate, incluzând transmiterea de oferte speciale.
 3. Datele prelucrate sunt comunicate numai partenerilor contractuali ai Operatorului, în scopul menționat în prezenta secțiune. Datele menționate la par. h) și 7.i) nu sunt divulgate.
 4. Datele vor fi prelucrate pe perioada de valabilitate a contractului plus perioada de arhivare potrivit legii, dar nu mai puţin de 5 ani de la data încheierii contractului, cu excepția datelor personale prelucrate pentru scop de marketing, reclamă și publicitate, a căror prelucrare va înceta la exercitarea dreptului de opoziție (în cazul în care acesta exercitat mai devreme).
V.       Drepturile persoanei vizate
 1. Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal indicate în prezenta Notă nu este obligatoriu, însă refuzul dumneavoastră̆ de a furniza aceste date determină imposibilitatea beneficierii de serviciile Clubului NoGravity.
 2. Prin încheierea contractului cu Operatorul, semnarea prezentei note de informare şi transmiterea datelor personale, vă exprimaţi acordul explicit pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (inclusiv, dar fără limitare la colectarea, utilizarea, stocarea si transferul acestora către partenerii contractuali ai Operatorului, folosirea și prelucrarea acestora în scopul pregătirii ofertei și a emiterii Cardului de membru NoGravity, precum și în scopuri de marketing, reclamă, publicitate).
 3. Conform legislaţiei aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. De asemenea, aveţi dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal care vă privesc să fie prelucrate şi de a solicita excluderea din baza de date a operatorului.
 4. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la următoarele date de contact:

NOGRAVITY CLUB S.R.L  – Șoseaua Berceni nr. 8, Sector 4, București, cod poştal 041914; sau prin e-mail la adresa contact@nogravity.ro

 1. În funcţie de solicitare, Operatorul se obligă:
  1. să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu datele sale personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an;
  2. să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor legale;
  3. să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului, cu excepţia cazului în care prelucrarea are loc ca urmare a unei cerinţe legale (de exemplu, pentru evidenţa contabilă a încasărilor).
 2. Dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Operator,

NOGRAVITY CLUB S.R.L.

 

Meniu